Aktuality

FLORBAL OD ZÁŘÍ 2020

Lekce pro dospělé od 1.9. 2020

Pohybové kroužky pro děti a rodiče,předškoláky a mladší žactvo od září 2020

JAK CVIČÍME...

  • PONDĚLÍ      

BALONY -                               19.00 - 20.00

HATHA JÓGA                         20.00 - 21.30

 

  • ÚTERÝ           

 PILATES                                   9.00 -10.00

 

  • STŘEDA            

FIT CVIČENÍ 50+                    13.00 -14.00                                                                                                                   

JÓGA                                     18.00 -19.00    

KRUHOVÝ TRÉNINK              19.30 - 20.30

 

  • NEDĚLE           

KRUHOVÝ TRÉNINK            19.30 - 20.30

                          

Obnovení cvičení pro rodiče a děti (Marie)

 

USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne30. dubna 2020č. 493

 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/8.pdf

USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne30. dubna 2020č. 490

Celé usnesení zde:

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/9.pdf


b) pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:

- na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,

- vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,

- sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

- po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne23. dubna 2020č. 453

 


< 1 2 3 4 5 >