Aktuality

Platba kroužků pro děti a mládež (všestrannost) únor – červen 2020

Po předběžném zápisu do jednotlivých lekcí u svých cvičitelek (e-mailový kontakt na cvičitelky viz. www.sokol-petrovice.cz ) a jeho potvrzení, můžete zaplatit členský příspěvek na účet T.J. a mít tak místo na lekci závazně rezervované.

! VS je pro všechny oddíly všestrannosti pro děti shodný. Pro rozpoznání platby je nutné vyplnit následující údaje včetně zprávy pro příjemce.

Únor – červen 2020

Číslo účtu: 0290911389/0800

Variabilní symbol: 45

Zpráva pro příjemce: Jméno, příjmení dítěte, název kroužku

Do zprávy uvádějte tyto názvy kroužků:              RD (rodiče a děti)

Předškoláci       

Mladší žákyně

Mladší žáci

Bosonožky

Ceník T.J. Sokol Petrovice I.

Cvičení pro děti a mládež - všestrannost (cena zahrnuje členské příspěvky a úrazové pojištění):

Název cvičení

Pololetí (únor-červen 2020)

Děti a rodiče (1 dítě + 1 dospělý) *

1500,-

Předškoláci, mladší žákyně, žáci, bosonožky (1 dítě)

1000,-

*Sourozenec 400,-Kč, v případě platby na účet uvádějte jména všech zapsaných dětí


T.J. Sokol Petrovice I
Bellova 56
109 00 Praha 10 - Petrovice

https://www.instagram.com/petrovicesokoldeti/?hl=cs

Více aktualit